Furniture.nl

Building something
beautifull

Welkom op mijn website

Toen ik in 1984 van de vakschool voor meubelmakers kwam realiseerde ik mij niet dat ik nog eens als een “oude rot “ in het vak zou eindigen.

Meer dan 35 jaar opgebouwde kennis en ervaring wil ik via deze website delen.

Van een idee naar ontwerp…..van ontwerp naar de praktische uitvoering. Informatie over meubelmaken, ontwerpen ,  trucjes,  gereedschappen en materialen.

Mijn Missie

Als een meubel eenmaal klaar is gaat het naar de klant. Wat overblijft is de ervaring en  kennis die daaruit voortgekomen is.

Door deze kennis te delen hoop ik mensen te inspireren.

Ariël de Klerk

meestermeubelmaker

Share your knowledge
It's a way to achieve
immortality

Dalai Lama